Avatar profilu Robbie

Jak si vybrat detektor kovů

29.5.2016 v sekci Detektory kovů a příslušenství, 51 995 zobrazení, 300 komentářů

Jak si vybrat detektor kovů

Do obchodu chodí spousta začínajících hledačů se stále opakujícími se dotazy. Rozhodl jsem se tedy, že je sepíšu na papír a udělám tak jasno v tom, co vlastně která kategorie detektorů umí a proč jsou některé detektory levnější a některé dražší.

Proč mít detektor?

Detektory si kupujte proto, abyste mohli vyrazit ven do přírody a za dobrodružstvím. Ten kdo si kupuje detektor s myšlenkou na bohatství a s tím, že mu detektor bude ukazovat jenom to, kde je zlato a stříbro, tak je těžce na omylu. Než najdete něco pěkného – třeba minci, nebo prstýnek, posbíráte i několik kilogramů odpadů. Hledání je jen koníček a touha po adrenalinu, ne prostředek k získávání peněz. Samotné hledání je tím nejzákladnějším cílem. To je filozofie se kterou si kupujete detektor.

První, na co se zákazníka ptám, jsou 3 základní otázky:

1) Kolik máte času na hledání?

2) Co chcete aby detektor uměl?

3) Kolik do detektoru chcete investovat?

Odpovědi:

Čas – je základním předpokladem úspěšného hledače, tak aby dokonale poznal svůj detektor, jeho funkce a odezvu (správné vyhodnocení signálu). Pokud se rozhodnete hledat, ale máte čas jenom jednou za měsíc, tak Vám detektor za 35.000,-, který je nabitý skvělými funkcemi bude k ničemu, jelikož se ho za tak krátkou dobu nikdy nenaučíte pořádně ovládat.

Detektor – i základní detektory mají mnoho užitečných funkcí. Můžete si nastavit diskriminaci železa, citlivost, na displeji vidíte přibližnou hloubku, druh kovu, můžete si vyměňovat sondy a podobně. Dražší detektory jsou ale více variabilní – lze u nich např. měnit frekvence, můžete odladit půdní vliv i rušení z okolí, některé jsou vodotěsné, nebo jdou připojit na počítač, mají více hledacích režimů a módů a více užitečných funkcí – dražší detektor se dá prostě lépe přizpůsobit okolnímu prostředí i hledači samotnému pro co nejlepší výsledky.

Investice – pokud máte jasno v tom, jak dlouho se koníčku chcete věnovat a jaké chcete aby měl detektor funkce, podle toho si zvolíte cenovou kategorii, která Vám vyhovuje. Neznamená to, že čím dražší je detektor, tím je to lepší stroj – funkce a nastavení drahých detektorů nemusí automaticky pasovat každému. Levnější přístroje nemají složité funkce a jsou snadněji ovladatelné a nastavitelné. Dražší přístroje mají více nastavení – mají mnoho funkcí a možností, ale i s drahými přístroji se kopou vršky od piva a alobaly – “co kdyby náhodou, to byl nějaký poklad”. Rozeznávat jemné rozdíly mezi základními odpady a “pokladem” se naučíte až po mnoha desítkách a možná i stovkách hodin hledání.

Frekvence detektoru:

Různé detektory mají různé pracovní frekvence, např.:

3-4 kHz: nízká frekvence je vhodná např. pro hledání militarií a hlouběji uložených předmětů (např. AKA, Minelab)

6-8 kHz: střední frekvence je universální, vhodná na všechny druhy hledání, od mincí po různé relikvie (např. Garrett, Whites)

14-19 kHz: vysoká frekvence s velkou citlivostí je vhodná také na hledání drobných šperků (např. DeepTech, Blisstool)

25 kHz: vysoká frekvence vhodná na zachycování mimo jiné i těch nejdrobnějších nízkovodivostních cílů (např. DeepTech)

48 kHz a více: velmi vysoká frekvence vhodná pouze na hledání drobného zlata (Whites Goldmaster)

Multifrekvenční detektory: to jsou detektory, které využívají multifrekvenční pásmo a pracují tedy na všech, nebo několika frekvencích zároveň (Minelab Safari, Etrac, CTX3030 nebo White´s VX3 a V3i). Další variantou jsou detektory, kde si frekvenci volíte ručně, případně výměnou cívky (Minelab X-Terra 305, 505 a 705, AKA Sorex, AKA Signum, AKA Berkut).

Analog vs. digitál:

Analogové detektory dávají hledači jen akustické signály (jedno, dvou, nebo třítónové) a nemají zobrazovací výstup (displej), proto tedy je jejich odezva a zpracování signálu rychlejší, než u digitálních přístrojů. Digitální detektory, či digitální převodníky vznikly později (již v 80. letech minulého století) především proto, aby hledač věděl co je pod cívkou a jak to je hluboko, předtím, než to vykope, ale na úkor delšího vyhodnocování signálu. Výsada analogů byla tedy v rychlejším vyhodncování a lepší separaci, ale na úkor minimálních informací o předmětu pod cívkou. Dnes jsou už však i moderní analogové detektory řízené mikroprocesorem (XP, Nokta) a přesto si zachovávají bleskovost odezvy. Ne všechny detektory, které mají displej jsou však digitální. Některé značky jako White´s, Fisher, nebo Teknetics naplno využívají analogovou technologii, ale k detektoru pouze doplnili číslicový převodník pro zobrazováním vodivostního čísla kovu na displeji. Díky tomu si mohou zachovat rychlost odezvy a zároveň ukázat uživateli na displeji druh kovu a hloubku, či další údaje. Čistě digitální detektor, se zpracováním signálu a digitálním výstupem je např. Garrett. Pokud bychom toto laicky zobecnili, tak aby to bylo snadno pochopitelné i pro začátečníka, bavíme se o analogu jako o detektoru bez displeje a o digitálu s displejem, i když to technicky není správně. U hledačů se vždy jedná o velké dilema – zda ten, či onen. Pravdou je, že zde neexistuje na tuto otázku spolehlivá odpověď – je to jen o zvyku každého hledače, každý si musí sám určit, co mu vyhovuje a co je pro něj lepší. Pokud si právě vybíráte detektor a přemýšlíte, zda analog, či digitál, tak co se týče vlastností detektoru, je vždy nutné srovnávat kategorie analog/analog a digitál/digitál. Srovnávat analogový detektor s digitálem technologicky nelze, jelikož se liší vyhodnocováním a zpracováním výsledného signálu. Pokud najdete předmět z barevného kovu, u analogu se soustředíte jen na čistotu signálu a u digitálu musíte sledovat, jaká je odchylka na ukazateli druhu kovu, či vodivostního čísla.

VLF vs. Pulsní detektory

VLF detektory (Very Low Frequency) detektory mají menší hloubkové dosahy než Pulsní detektory, přesto jsou nejpoužívanějšími detektory na světě. Je to z jednoho prostého důvodu – pulsní detektory postrádají kvalitní diskriminaci železa. Pokud má některý pulsní detektor fungující diskriminaci na železo, většinou se jedná o přístroje v cenové kategorii 60 až 150 tisíc (Garrett ATX, Minelab GPX) nebo s velkými rámovými sondami od 40 tisíc (DeepTech Ground Pioneer 4500). Nejsou to tedy přístroje pro běžného, či začínajícího hledače. VLF detektor má mnoho funkcí i nastavení, ale nemusí vždy spolehlivě fungovat v oblastech sopečného původu a v silně mineralizovaných půdách. Pulsní detektor sice funguje všude, ale využívá se spíše v místech, kde potřebujeme mít především velký hloubkový dosah (třeba 0.5 až 1.5 metru v závislosti na velikosti předmětu) ale za předpokladu, že budeme kopat i železa. Levnější pulsní detektory se využívají spíše v archeologii, nebo při vyhledávání hluboko uložených předmětů, zejména militarií. Pro běžné hledání na poli za domem jsou však zcela nepoužitelné.

Sondy – rozdíly mezi koncentrickou a DD sondou:

Hledací sondy dělíme do dvou kategorií – DD sondy a koncentrické (soustředné). DD sonda je novější typ sondy a má tvar dvou překrývajících se D, proto tedy název DD. Vysílací část cívky a přijímací část se tedy navzájem překrývají a tvoří tak ve středu cívky přesnější zaměřovací bod a po stranách cívky také širší záběr a tedy i pokrytí prostoru. Čím věší cívka je, tím se zvětšuje její dosah a pokrytí (v rámci několika cm, nikoliv desítek cm). Koncentrická cívka se také skládá s přijímací a vysílací části, zde pak její vlastnosti ovlivňuje průměr vnější (vysílací) cívky (dosah) a vnitřní (přijímací) cívky (záběr a detekce). Základní detektory mají většinou základní koncentrické cívky o průměru cca 20-24cm, dražší detektory pak mají už většinou DD cívky, nebo koncentrické cívky s větším průměrem.

 DD sonda a koncentrická sonda
DoubleDCoil  Jak si vybrat detektor kovůConcentricCoil  Jak si vybrat detektor kovů

Doplňkové sondy pro hloubkové hledání mají proto větší průměry – cca. 33 až 45 cm a naopak separační cívky (pro maximální rozlišení kovů v oblastech zamořených železem) jsou malé, nebo velmi úzké. Neznamená to, že s DD sondou budete mít “lepší” nálezy – získáte jen lepší vlastnosti co se týče pokrytí půdy. Výsledek vždy ovlivňuje elektronika detektoru a vyhodnocení signálu záleží jen na hledači!

Hloubkový dosah:
Dosah detektoru žádný výrobce nikdy neuvádí a pokud by uváděl, dosahy jsou vždy jen teoretické (v ideálních podmínkách). Vždy záleží na nastavení detektoru – tedy citlivosti (citlivost = dosah detektoru) a hlavně na okolních podmínkách (suchá/mokrá půda, les, pole, louka). Ne v každých podmínkách lze mít citlivost na maximum (rušení okolních vlivů – dráty vysokého napětí, odpadem vysoce zamořená oblast, vysoce mineralizované podloží a pod.). Dosah detektoru se rovněž odvíjí od velikosti předmětu. Na minci je jiný dosah než na přilbu. Zatímco na minci to může být třeba 15-35cm u přilby to může být i 60 centimetrů a více. U dražších detektorů je hloubkový dosah větší jak na malé, tak i velké předměty. Je to proto, že mají maximálně vylepšené funkce (dají se odladit a přizpůsobit aktuálnímu prostředí a aktuálním půdním podmínkám) a mají také větší a výkonnější cívky.

Tónová odezva detektorů:

Jednotón: tón pouze na barevné kovy, při detekci malého železa tón vynechává (pokud je zapnutá diskriminace na železo)

Dvoutón: hluboký tón na železo, vysoký tón na barevné kovy (pokud je zapnutá diskriminace na železo)

Třítón (multitón): hluboký tón na železo, střední tón na kovy se střední vodivostí (měď, bronz či zlato), vysoký tón na kovy s vysokou vodivostí (stříbro, hliník, velká železa).

Vícenásobný multitón: spektrum tónů zachází do větších podrobností dle množství jednotlivých druhů kovů, či konkrétních předmětů (tuto funkci využívají nejčastěji detektory White´s a Minelab).

Analogové detektory mohou mít jeden, dva, či maximálně tři tóny. Zatímco jednotónové analogové detektory najdeme i v cenové kategorii nad 15 tisíc, u digitálních detektorů existují jednotóny, či dvoutóny jen u těch nejlevnějších a nejzákladnějších modelů. Je to z toho důvodu, že digitální detektory se snaží nabízet uživateli co nejvíce funkcí a co nejvíce informací o předmětu pod cívkou. U analogu tyto funkce nejsou vůbec důležité, jelikož se soustředíte jen na čistotu signálu a není tedy nutné mít celé spektrum tónů. U analogového detektoru Vám tedy stačí bohatě 2 tóny (vysoký tón na barevné kovy, hluboký na železo), tak abyste byli schopni co lépe rozeznat barevný kov od železa. Nejnovější digitální detektory i v cenové kategorii do 16 tisíc disponují dokonce funkcí výběru tónů – tedy si můžete zvolit, zda chcete jeden, dva, čtyři, nebo osm tónů (White´s MX5) nebo dokonce i 28 multitónů (Minelab X-Terra 705) a tuto funkci mají pochopitelně i dražší detektory.

Kategorie detektorů:

Detektory do 7.000,-

Detektory pouze s nejzákladnějšími funkcemi – zobrazované informace jsou pouze nezbytnosti, které by měl hledač vědět. U analogového detektoru (bez displeje) máte informace pouze v podobě dvou tónů (hluboký za železo, vysoký na barevné kovy), nebo jednoho tónu (jeden tón na barevné kovy, na železo detektor jen prská, nebo tón vynechává) a intenzity signálu na potenciometru. Digitální detektor (s displejem), zobrazuje druh kovu (železo, měď,stříbro a pod.) a přibližnou hloubku, stav baterie a pod. I u těchto detektorů si můžete nastavit základní diskriminaci železa a můžete tak hledat jen barevné kovy. Ten, kdo si kupuje detektor v této kategorii:

- chce zjistit, jestli ho hledání vůbec bude bavit
- nechce na začátek investovat větší částky
- chce jen nejzákladnější informace
 

Například: Whites TreasureMaster - 6990,- Kč Lze měnit tóny (1 až 4), regulovat citlivost, diskriminaci, má Pinpoint dohledávací režim a VDI zobrazení vodivosti kovu.

Detektory do 10.000,-

Detektory v cenové hranici do 10.000,-, je kategorie, která zůstává mnoha lidmi zcela nepochopena pro svůj účel. Neznamená to, že by tyto detektory byly špatné, nebo nějak ošizené. Není to pravda. Kategorie těchto detektorů jsou naopak schválně vyráběny tak, aby je uměli ovládat hlavně a především začínající hledači. Začínajícímu hledači, který detektor má v ruce poprvé v životě a vlastně ani netuší na jakém principu přístroj funguje, se totiž těžko vysvětluje co je to “Ground Balance”, “Prospecting” nebo “Trac-lock”. Proto hledač, který si kupuje detektor z tého kategorie chce:

- zapnout a hledat
- nic složitě nenastavovat a přitom mít přiměřený výkon
- mít jasné a lehké ovládání a přitom mnoho užitečných funkcí
- jasně chápat co mu detektor říká (druh kovu a hloubka)
- možnost vyměňovat si cívky
 

Například: Garrett ACE300i - 8820,- Kč s příslušenstvím v ceně (sluchátka, krytka cívky, krytka jednotky). Detektor zobrazuje VDI vodivost předmětu pod cívkou, má frekvenční posuv, lépe přepracované tóny proti ACE250 a také větší cívku, utahovací zámky na tyči a universální frekvenci 8kHz.  

Detektory od 10.000,- do 20.000,-

Tato kategorie má nejpočenější zastoupení na trhu detektorů mezi hledači, kteří tohoto koníčka už berou vážně. Dražší detektory nabízejí lepší výbavu – je to jako s autem – levné auto taky jezdí, ale v tom, které má klimatizaci a automatické stahování okýnek se jezdí komfortněji. Stejné je to i s detektory – hledač, který si vybírá detektory z tého kategorie má už zkušenosti s hledáním, nebo očekává od detektoru něco více – více funkcí, více režimů, větší universálnost a přizpůsobení. Proto chce mít především:

- možnost přizpůsobit detektor okolním podmínkám (les a louka, suchá a mokrá půda)
- více zobrazovaných informací o kovu – podle vodivosti, obsahu železa a pod.
- větší, nebo výkonnější základní cívky pro lepší pokrytí a dosažení větších hloubek
- více hledacích módů a režimů, které si může dodatečně upravovat podle sebe
- možnost přizpůsobovat si zvuky, hlasitost, podsvětlení displeje i informace na displeji
- nastavovat si citlivost detektoru i diskriminaci do větších detailů
- možnost změny frekvence detektoru, např. výměnou cívky a tak vylepšit jeho vlasnosti vůči okolním podmínkám
 

Například: DeepTech Vista Gold, DeepTech Vista Smart+

Detektory od 20.000,- do 55.000,-

Detektory pro zkušené hledače, kteří už mají nachozeno s detektorem stovky hodin a chtějí, aby jim stroj dával maximum možných informací. Ti odvážnější skočí rovnou do této kategorie, ale o to víc času budou muset detektoru věnovat. Nicméně i tato kategorie nabízí tzv. semi-profi detektory, které mají většinu hlavních funkcí automatizovaných, nebo mají množství režimů přednastavených (Minelab Safari, XP Deus, White´s Spectra VX3). Hledač, který si kupuje takový detektor očekává:

- změnu pracovní frekvence přímo v detektoru, nebo práci na všech frekvencích zároveň
- maximální možný hloubkový dosah díky vylepšeným technologiím
- připojení na počítač a plné přizpůsobení a vytváření vlastních hledacích módů a režimů
- maximálně vylepšené funkce na potlačení všech okolních rušivých vlivů
- zachycovat a přesněji analyzovat signály na hranici slyšitelnosti
- vylepšenou a plně profesionální konstrukci detektoru, např. z odlehčené slitiny (karbonová vlákna a pod.)
- barevné displeje, nebo plně přizpůsobitelné podsvětlené displeje
- bezdrátové prvky – bezdrátová sluchátka, bezdrátová jednotka, bezdrátová cívka, případně kabel schovaný uvnitř konstrukce detektoru
- u nejdražších modelů integrovaná GPS, vodotěsnost, ukládání trasy hledání, zobrazování tvaru předmětu na displeji, zobrazení odezvy v grafu a podobně
 

Např. White´s Spectra VX3 a V3i a nyní nejnovější detektor Rutus Alter71 http://www.detektoryrutus.cz/obchod/

Rada na závěr:

Pokud už máte jasno v tom co chcete, je důležité myslet na to, jak Vám detektor padne do ruky. Váha každého detektoru je rozdílná a ne všem musí vyhovovat např. konstrukce, nebo výška loketní opěrky. Dále se rozhodovat podle toho, jestli na detektor jsou dokoupitelné doplňky jako např. větší sondy, krytky proti nečistotám, krytky na sondu apod. Výrobci detektorů pak vytvářejí i akční balíčky za zvýhodněné ceny a k detektoru už pak defakto není potřeba nic dokupovat. Pokud dáváte na rady ostatních hledačů tak pozor – objektivní rady ohledně výběru detektoru může dávat pouze člověk, který měl možnost si vyzkoušet všechny značky detektorů v terénu. Každý hledač, kterého se zeptáte Vám totiž bude tvrdit, že zrovna TA JEHO značka se kterou hledá, je ta nejlepší na světě icon smile  Jak si vybrat detektor kovů Ale je to jen o zvyku – pokud si zvyknete na určitý oblíbený stroj, který Vám padne do ruky a který budete umět perfektně ovládat, znát jeho odezvu, funkce a chování, stane se také pro Vás tím nejlepším.


Pokud máte dotazy, nebo si přístroje chcete sami vyzkoušet (jak Vám padnou a co umí), můžete se vždy obrátit na naši prodejnu v Brně, kde Vám rádi poradíme.


Robbie wpml good  Jak si vybrat detektor kovů