Mince s Přemyslem Otakarem II. nalezena v Izraeli!

7.12.2013 v sekci Poklady a záhady, Zahraniční nálezy, 2 646 zobrazení, 267 komentářů

Je to několik dní zpátky, kdy v izraelském přístavním městě Akku získali zřejmě nejstarší minci odkazující na českého krále Přemysla Otakara II. Specialisté na středověké mince pro Izraelský památkový úřad tento nález pořízený při vykopávkách již v roce 2009 považovali nejdříve za bezvýznamný. K obratu došlo později, až se po časovém odstupu pokusili o identifikaci.

c 890 445 16777215 00 images stories 2013 1113 minceIzrael premyslotakar2 Clara Amit IAA Photography Department Mince s Přemyslem Otakarem II. nalezena v Izraeli!

český denár z Akko – vlevo rub, vpravo líc, foto: Clara Amit, Izraelský památkový úřad

Na lícní straně mince je vyobrazena postava krále se špičatou korunou a žezlem zakončeným lilií a na okrajích se nachází částečně nečitelný nápis „ZL REX BOEMO“, což znamená král Čech. Unikátní je fakt, že na rubu mince místo národního patrona sv. Václava je sv. Kryštof. Kdo je zobrazeným králem není přesně jasné, ale výzkumníci došli k závěru, že jím bude Přemysl Otakar II. Tuto domněnku totiž podporují různá další fakta týkající se rozsahu Přemyslovy říše a jeho bohatství.