Avatar profilu Robbie

Pozvánka na výstavu “Boskovický poklad”

4.2.2015 v sekci Archeologie, 2 664 zobrazení, 232 komentářů

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Boskovického pokladu z třicetileté války, který nechvalně kontroverzně proslul, když jej nálezce s detektorem kovů neodborně vyzvedl a následně nelegálně prodal. Větší část mincí se však podařilo zachytit a ty nyní můžete shlédnout na této výstavě. V souvislosti s výstavou rovněž probíhá cyklus přednášek, který k tomuto tématu patří a týká se možnosti legální prospekce s detektory kovů ve spolupráci s archeology. Na těchto přednáškách získáte informace o tom, jak se chovat, nebo nechovat v případě nálezu archeologických artefaktů, což mnoho hledačů zatím neví, nebo neřeší. Rovněž zde můžete získat kontakty na archeology, kteří jsou “v pohodě” a nejsou kategoricky odmítaví k detektorové prospekci, takže je to určitě šance, jak spojit příjemné s užitečným.

BOSKOV1 Pozvánka na výstavu Boskovický poklad