Záznam a sdílení nálezových okolností

28.2.2014 v sekci Archeologie, 5 142 zobrazení, 258 komentářů

V případě archeologicky významného nálezu jsou mimo samotný artefakt velice cenné nálezezové okolnosti. Právě na možnosti a problematiku záznamu a sdílení nálezových okolností se podíváme blíže.

V terénu je vhodné zaznamenat takové nálezové okolnosti, které si později již stěží vybavíte. Čím dříve a snadněji si informace zaznamenáme, tím lépe. A to nejlépe v takové formě, aby bylo možné informace předat. Z nálezových okolností by to v základu měly být: zopakovatelná GPS pozice ve standardním formátu nejlépe také s uvedenou přesností, lokalizace (okres, obec, bližší popis lokality), hloubka uložení nálezu a poloha předmětu. Ty mohou být zpřesněny například určením povrchu a typu půdy, uvedením detektoru anebo uvedením různých podrobností dle situace. Velice užitečné mohou být fotografie pořízené fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Obrazová informace často řekne mnoho, někdy mnohem více, než neodborný popis. Můžete tak zaznamenat jak vypadá půda, výkop, okolí, směr položení předmětu a stav artefaktu při nalezení.

Pozn. Je potřeba si uvědomit, že pokud ze země vyzdvihneme nález archeologického významu a v daném místě se nachází další potenciální objekty, měli bychom se vyhnout dalšímu neodbornému narušování archeologického terénu a zbytek již nechat na odbornících. Pokud bychom se o hromadné vyzdvižení pokusili neodborně sami, nálezové okolnost mohou ztratit velkou část své vypovídací hodnoty. Zároveň je poškozen samotný archeologický terén. Postupujme tedy opatrně.

Také se zásadně se vyhněme vlastnímu čištění nálezu. Odborné čištění probíhá často v laboratorních podmínkách a je časově, technologicky a finančně náročné a jakékoli vlastní neodborné číštění může vést k nenávratnému poškození nálezu. Různé vrsty (koroze, textilie, zbytky kůže) jsou nedílnou součástí nálezu a jejich odstraněním nález zbavíme mnoha důležitých informací.

K záznamu nálezových okolností můžeme využít z principu dva různé způsoby:

1) Ruční zápis na nálezový formulář s přepisem GPS pozice 

Existuje řada předtištěných formulářů, ve kterých stačí vyplnit příslušná pole. Do formuláře přepíšeme také GPS pozice ve standardizovaném formátu. Může se stát, že s sebou nemáme přesnou GPS navigaci. Tu nám může z části nahradit mobilní telefon, fotoaparát se zabudovnou GPS nebo jakýkoli GPS logger. Z kvalitního zařízení lze vyčíst i přesnost. Pokud nejsme schopni využít GPS zařízení, můžeme lokalitu určit co nejblíže alespoň slovním popisem.

V tomžo případě využijte Formulář nálezových okolností (PDF k tisku na A4 ke stažení)

2) Záznam údajů do zařízení se zabudovanou GPS

V tomto případě mluvíme zejména o turistické GPS navigaci, chytrém mobilním telefonu, nebo i o méně běžném, pokročilém (nebo profesionálním) zařízení. Zařízení automaticky zaznamená GPS pozici s určitou přesností a nám už zbývá jen zadat další informace pomocí klasické nebo dotykové klávesnice. Moderní turistické GPS navigace jsou vybaveny také fotoaparátem s velkým rozlišením a disponují dotykovým displejem nebo joystickem. Objekt si můřete označit jedním z desítek přednastavených symbolů. Tvoří pohodlný nástroj pro orientaci v terénu a přitom poslouží také v našem případě. Nevýhodou může být méně snadné zadání dalších nálezových okolností, většinou se nám to podaří spíše zkratkovitě a ne v plné míře jako v bodě 1). Pokud budeme chtít uvést kompletní zápis, budeme přeci jen informace zadat i ručně na papír.

navigace garmin log 300x198 Záznam a sdílení nálezových okolností navigace garmin foceni 300x198 Záznam a sdílení nálezových okolností

Obrázek: Ukázka terénní GPS navigace Garmin vybavené fotoaparátem a uložení fotografie v terénu. Navigace se vyznačuje dotykovým displejem, kompaktním provedením, velkou přesností a dlouhou výdrží. 

Problematiku komplikovaného zadání řady nálezových informací k GPS souřadnicím řeší chytré telefony. Aplikace telefonu může být uživatelsky přizpůsobena a zadávání dat je tak příjemnější. Mnohé telefony jsou často dostupné přímo v outdoorovém provedení nebo je dostačující je vybavit vhodným silikonovým nebo přímo outdoorovým obalem. Chytrý telefon navíc má velká část z nás, takže dané řešení je opravdu velice levné a efektivní. Pro tento účel existuje řada hledačských aplikací. Málokterá ale nabízí komplexní řešení. K tomu většinou postrádají češtinu nebo pohodlné ovládání. Níže si představíme, jak lze využít novou aplikaci nesoucí příznačný název Treasure Master. Ta již v základní verzi umožňuje snadný záznam dat v terénu a ve své budoucí verzi přibude řada dalších prvků pro jednodušší zadání i dalších nálezových okolností včetně kompasu, který bude fotografii doplňovat o informaci směru pořízení fotografie a pozice nálezu v prostoru. Podívejme se na ukázky.

treasure master uvodka 300x198 Záznam a sdílení nálezových okolností Y300 300x198 Záznam a sdílení nálezových okolností

Obrázek: Ukázka telefonu HTC s aplikací Treasure Master v terénu (vlevo). Pro běh aplikace však stačí i levný smartphone v ceně 2-3 tisíc Kč, příklad takového telefonu (Huawei Y300) je na obrázku vpravo. Na obrazovce je formulář pro záznam dat, název nálezu je již předsnastaven a GPS souřadnice se načetly automaticky. Stačí jen vyfotit a uložit.

foceni sipky kompas 300x198 Záznam a sdílení nálezových okolností htc one x polozeny 300x198 Záznam a sdílení nálezových okolností

Obrázek: Nález můžeme s aplikací Treasure Master vyfotit spolu s kompasem. Získáme důležitou informaci o pozici nálezu v terénu. Uložené informace jsou hned k dispozici a další nálezové okolnosti nebo popis můřeme doplnit i později.

Export dat přímo spolupracujícím archeologům

Aplikace Treasure Master má již v základní verzi zabudovanou funkci exportu. Export lze mimo jiné využít pro sdílení pořízených nálezových okolností. Pokud zahájíte samotný export, nejdříve se setkáte s dotazem, zda chcete k exportovanému nálezu zahrnout také GPS pozici. Následně máte možnost výběru způsobu, jakým export provedete. V prvé řadě to bude jistě Gmail nebo klasický email. Mimo to se nabídne celé řada dalších aplikací, které jsou v telefonu přeinstalovány, mohou to být třeba Facebook, Flickr, Google+.

treasure master export Záznam a sdílení nálezových okolností

Jelikož aplikace Treasure Master nachází své využití také jako vhodný nástroj při spolupráci s archeologickými institucemi a organizacemi v procesu odevzdávání nálezů nebo sdílení informací, máme snahu získat podporu v odborné i laické veřejnosti. Navázali jsme úzkou spolupráci s občanským sdružením Archeo Moravia a jihomoravskou archeologií a výsledkem je testovací provoz sdílení informací na Gmail pomocí exportu v aplikaci Treasure Master. Tímto způsobem mohou Moraváci posílat nálezové okolnosti k nálezu nebo další informace (viz kapitola K zamyšlení… níže). Zájemci z Moravy se nám mohou ozvat, vysvětlíme, jak na to.

Navíc, na další podpoře a rozšíření spolupráce se můžeš podílet i ty. Pokud máš zájem, kontaktuj nás na email kontakt@pokladypodnami.cz. Můžeš tuto možnost nabídnout také místnímu sdružení nebo instituci. Představená verze je plně zdarma a bude již příští týden nabídnuta ke stažení icon smile Záznam a sdílení nálezových okolností

Zájem o tomto využití aplikace vysoce roste.

K zamyšlení…

Každý uživatel s detektorem by si měl uvědomit jeden důležitý fakt – nikdo z nás není odborníkem v oblasti archeologie a naše znalosti z tohoto oboru se různí od jednotlivce k jednotlivci. Díky tomu nastává častý problém, hledáme a pečujeme o objekty, které spadají do naší oblasti zájmu nebo se nám nějakým způsobem zalíbí. Často se stává, že mnoho archeologických nálezů končí zahozených nebo vysypaných u cesty při odchodu z lokality. A to jen z toho důvodu, že byly požadovány za nezajímavé nebo dokonce za šrot. Příklad takových objektů může být uveden na následujícím obrázku:

nalezy Záznam a sdílení nálezových okolností

Tomu bychom se měli snažit vyhnout. Pokud narazíme na podobný nález, u kterého si nejsme jisti nebo si naopak myslíme, že by mohl být pro archeology důležitý, měli bychom jej uchovat a podat o něm informace. Tuto skutečnost má také pomoci řešit zmiňovaná aplikace. Pokud narazíme na takovýto rozporuplný nález a ponese specifické znaky, můžeme jeho fotografie a související informace také zaslat na email s podnětem ke zjištění důležitosti předmětu.

Pokud se Vám tyto informace líbí nebo zdají užitečné, budeme rádi, když je budete sdílet.