Legislativa spojená s detektory kovů v ČR a v EU

24.2.2014 v sekci Archeologie, 17 137 zobrazení, 286 komentářů

Problematika je značně složitá, není divu, a jakýkoli výklad a interpretace nám nepřísluší. Proto jsme shrnuli problematiku do příslušných odkazů na jednotlivé oblasti a necháme studium na každém z vás. Informace pak mohou být podnětem k cílené diskusi k problematice. Další odkazy nebo publikace rádi doplníme postupně, pokud narazíme na nové

Legislativa v EU

Obecně platí např. Evropská úmluva na ochranu archeologického dědictví, tzv. Malstská konvence (online). Různá legislativa pak platí v jednotlivých státech.

Zákony v zemích mimo UK jsou uvedeny na serveru NMCD (National Council for Metal Detecting).

Legislativa v ČR

V současné době platí a hledání s detektory se týkají zákony

22799519 BG2 Legislativa spojená s detektory kovů v ČR a v EU

Názory odborné veřejnosti

Další články

Chystané legislativní změny

Spolupráce hledačů s archeology

Zde můžeme odkázat na jedinečné občanské sdružení Archeo Moravia, které se u nás na Brněnsku stará o jedinečnou a přínosnou spolupráci s archeology. V této rovině proběhla také přednáška Archeologové a detektoráři (22.2.2014), na kterou budou navazovat další přednášky a aktivity.

Tým PPN